หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2567แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

ร้องเรียน / ร้องทุกข์กิจกรรม กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

คณะนักเรียนและครูจากศูนย์การเรียนปฐมธรรม เข้าศึกษาดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

18 มกราคม 2567

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวดำเนินกิจกรรมร่วมกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติตาม MOU

10 มกราคม 2567

คณะนักเรียนและครูจากโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เข้าศึกษาดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

5 มกราคม 2567

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวร่วมกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แผ่นดินไหวและการสั่นสะเทือนในพื้นที่ภาคเหนือ”

22 ธันวาคม 2567

คณะนักศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

6 พฤศจิกายน 2566

คณะนักศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยรังสิต เข้าศึกษาดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

3 พฤศจิกายน 2566

คณะนักศึกษาและอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

31 ตุลาคม 2566

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว บรรยายและหารือเกี่ยวกับงานวิจัยกับคณะฯ จาก IEF,CEA

10 ตุลาคม 2566

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปภ. ร่วมรับฟังการบรรยายด้านแผ่นดินไหว

12 กันยายน 2566

คณะนักศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าศึกษาดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

7 กันยายน 2566
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21