หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2566แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

ร้องเรียน / ร้องทุกข์กิจกรรม กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

บรรยายความรู้ด้านแผ่นดินไหว ให้กับหลักสูตรผู้กำกับการ วิทยาลัยการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

21 กรกฎาคม 2566

นักวิชาการและคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

20 กรกฎาคม 2566

บรรยายความรู้ด้านแผ่นดินไหว ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรของ ปภ.

19 กรกฎาคม 2566

คณะนักเรียนและอาจารย์จากโรงเรียนไตรพัฒน์ เข้าศึกษาดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

5 กรกฎาคม 2566

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาแถลงการณ์เหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 4.5 ที่ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

29 มิถุนายน 2566

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวจัดอบรมการใช้เครื่องมือตรวจวัดแผ่นดินไหว

20 มิถุนายน 2566

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวติดตั้งอุปกรณ์ GNSS ร่วมกับ KMITL ณ สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่(MAEC) ภายใต้ความร่วมมือด้านแผ่นดินไหว (MOU 3 หน่วยงาน)

27 พฤษภาคม 2566

คณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้านิเทศงานนิสิตฝึกงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

9 มิถุนายน 2566

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

16 พฤษภาคม 2566

ข้าราชการบรรจุใหม่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

9 พฤษภาคม 2566
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17