หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2566











แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

ร้องเรียน / ร้องทุกข์







กิจกรรม กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ฝผ. เข้าร่วมการประชุมสัมนาฯ ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2558

18 มกราคม 2558

คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ชลบุรี เข้าศึกษาดูงานที่สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

20 มกราคม 2558

ฝผ. เข้าแสดงความยินดีกับท่าน รอบ. ภุชพงค์ โนดไธสง

19 มกราคม 2558

ท่าน รอป.บุรินทร์ เวชบรรเทิง ให้สัมภาษณ์ รายการรู้สู้ภัยพิบัติ สถานีโทรทัศน์ TPBS ออกอากาศในวันที่19-20 ม.ค.2558 เวลา 9.20-9.30น.

13 มกราคม 2558

ข้าราชการและลูกจ้างสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหวร่วมแสดงความยินดีกับรองอธิบดีฝ่ายปฏิบัติการ (รอป.)

8 มกราคม 2558

คณะจากภูฏาน เข้าเยี่ยมชมสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

17 ธันวาคม 2557

คณะจากการไฟฟ้าฯ เข้าอวยพรปีใหม่และเยี่ยมชมสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

17 ธันวาคม 2557

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมนักอุตุนิยมวิทยาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 8-27 ธันวาคม 2557

8 ธันวาคม 2557

ข้าราชการสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว เข้าร่วมประชุมสัมนา "บทเรียนแผ่นดินไหวแม่ลาว ภัยพิบัติใกล้ตัว" เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2557

20 พฤศจิกายน 2557

คณะผู้บริหารจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าเยี่ยมชมดูงานสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

26 พฤศจิกายน 2557
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15