หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2567แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

ร้องเรียน / ร้องทุกข์กิจกรรม กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

คณะเจ้าหน้าที่จากพระจอมเกล้าฯลาดกระบังร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา บรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ การใช้เครื่อง gnss พร้อมวางแผนการติดตั้งเครื่องมือภายใต้ mou 3 หน่วยงาน

11 มีนาคม 2566

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ได้เรียนเชิญ ดร.วีระชาติ วิเวกวิน นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ กรมทรัพยากรธรณี มาบรรยายหัวข้อ "รอยเลื่อนแผ่นดินไหวและการสำรวจรอยเลื่อนมีพลัง"

1 มีนาคม 2566

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าศึกษาดูงานกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา

1 มีนาคม 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีอาจารย์ และนิสิต เข้าศึกษาดูงานกองเฝ้าระวัง กรมอุตุนิยมวิทยา

17 กุมภาพันธ์ 2566

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีอาจารย์ และนิสิต จำนวน ๓๕ คน เข้าศึกษาดูงานกองเฝ้าระวัง กรมอุตุนิยมวิทยา

16 กุมภาพันธ์ 2566

ข้าราชการบรรจุใหม่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

13 กุมภาพันธ์ 2566

ข้าราชการบรรจุใหม่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

9 กุมภาพันธ์ 2566

ข้าราชการบรรจุใหม่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

7 กุมภาพันธ์ 2566

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (Office of the Education Council) เข้ารับฟังบรรยาย และเยี่ยมชมห้องจำลองการสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว

14 ธันวาคม 2565

ข้าราชการบรรจุใหม่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว รุ่นที่ 10

7 ธันวาคม 2565
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21