หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

ร้องเรียน / ร้องทุกข์กิจกรรม กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

กลุ่มคณะผู้สื่อข่าว มาเยี่ยมชมและฟังบรรยายที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

12 กันยายน 2562

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การใช้งาน Web admin เพื่องานแจ้งข่าวแผ่นดินไหวและสึนามิ"

23 สิงหาคม 2562

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการตรวจวัดแผ่นดินไหว"

20 สิงหาคม 2562

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวดำเนินการติดตั้งเครื่องวัดแผ่นดินไหวตาม (Aftershock) จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ขนาด 4.9

24 มีนาคม 2562

เปิดโครงการประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลแผ่นดินไหวในระบบดิจิทัลเพื่อก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0

24 กันยายน 2561

สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ออกพื้นที่จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมความรู้และเตรียมความพร้อมรับมือแผ่นดินไหวและสึนามิให้กับเยาวชนในพื้นที่เสี่ยงภัย

19 มกราคม 2560

สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหวจัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ ในพื้นที่เสี่ยงภัย ระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2559

19 พฤษภาคม 2559

สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหวจัดบรรยายถ่ายทอดความรู้ GPS จากผู้เชี่ยวชาญผู้แทน Leica Geosystems และบรรยาย GNSS โดย ดร.เฉลิมชนม์ สถิระพจน์

19 พฤษภาคม 2559

คณะนักเรียน ครูอาจาย์ จากโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

19 สิงหาคม 2558

คณะนักเรียนจ่าอากาศเหล่าทหารอุตุ จำนวน 30 คน พร้อมครูอาจาย์ จำนวน 3 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

18 สิงหาคม 2558
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21