หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2567











แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

ร้องเรียน / ร้องทุกข์







กิจกรรม กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

การแข่งขันกีฬาเปตองสานสัมพันธ์หน่วยงานภายใน กรมอุตุนิยมวิทยา

5 เมษายน 2555

อบรมการประยุกต์ใช้ GIS ในงานแผ่นดินไหว 13 มีนาคม 2555

13 มีนาคม 2555

การอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดการคลื่นแผ่นดินไหวและการใช้โปรแกรมด้านแผ่นดินไหว 6,8,9 มีนาคม 2555

10 มีนาคม 2555

Training & workshop IRIS 8-13 มค 55 เยี่ยมชมดูงานสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

13 มกราคม 2555

คณะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า เข้าเยี่ยมดูงานสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

29 ธันวาคม 2554

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับบริษัทบ้านปู จำกัด(มหาชน) นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 จากทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการ “ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 6 เข้าเยี่ยมดูงานสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

20 ตุลาคม 2554

คณะนักศึกษาและอาจารย์จาก ม.ราชภัฎพระนคร เข้าเยี่ยมดูงานสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

24 สิงหาคม 2554

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 เยี่ยมชมกิจการของสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

24 พฤษภาคม 2554

คณะจากศูนย์ประสานการปฎิบัติที่ 4 กอ.รมน. เข้าเยี่ยมดูงานสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

3 พฤษภาคม 2554

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา แถลงข่าวเรื่อง แผ่นดินไหวในประเทศพม่าใกล้จังหวัดเชียงรายรู้สึกสั่นไหวหลายจังหวัดในภาคเหนือ

25 มีนาคม 2554
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21