หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2567แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

ร้องเรียน / ร้องทุกข์กิจกรรม กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

นิตยสาร 100 วัตต์ นำสมาชิกและผู้ดำเนินการชมรมวิทยุสื่อสารในยามฉุกเฉินแห่งประเทศไทย เข้าศึกษาดูงาน

20 มิถุนายน 2553

หัวหน้าข่าวไอที หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ สัมภาษณ์ ผอ.สำนักฯ และ ผอ.ส่วนเฝ้าระวังฯ

17 มิถุนายน 2553

การประชุมเชิงปฏิบัติการ CTBTO Workshop on Capacity Building for SEAPFE States

17 - 21 พฤษภาคม 2553

การลงนามความร่วมมือด้านแผ่นดินไหว (MOU) ระหว่างอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาไทย (TMD) และอธิบดีสำนักงานแผ่นดินไหวจีน (CEA) ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

6-10 พฤษภาคม 2553

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 17 เข้าศึกษาดูงาน

16 มิถุนายน 2553

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ให้สัมภาษณ์ช่อง 5 เกี่ยวกับแผ่นดินไหวและสึนามิและรอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทย ณ สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

15 มิถุนายน 2553

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำเจ้าหน้าที่เข้าศึกษาดูงาน

9 มิถุนายน 2553

การอบรม ทบทวน ฝึกทักษะ การหาศูนย์กลางแผ่นดินไหว และโมเดลสึนามิ

27 - 28 เมษายน 2553

การอบรมหลักสูตร "การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านแผ่นดินไหว สึนามิ เพื่อความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ" และพิธีมอบใบประกาศผู้เข้าร่วมอบรม

29 - 31 มีนาคม 2553

คณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 พร้อมอาจารย์ เข้าศึกษาดูงาน

26 มีนาคม 2553
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21