หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

ร้องเรียน / ร้องทุกข์กิจกรรม กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

ข้าราชการบรรจุใหม่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

30 สิงหาคม 2566

การตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ISO 9001 : 2015

28 สิงหาคม 2566

คณะผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าศึกษาดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

10 สิงหาคม 2566

บรรยายความรู้ด้านแผ่นดินไหว ให้กับหลักสูตรผู้กำกับการ วิทยาลัยการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

21 กรกฎาคม 2566

นักวิชาการและคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

20 กรกฎาคม 2566

บรรยายความรู้ด้านแผ่นดินไหว ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรของ ปภ.

19 กรกฎาคม 2566

คณะนักเรียนและอาจารย์จากโรงเรียนไตรพัฒน์ เข้าศึกษาดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

5 กรกฎาคม 2566

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาแถลงการณ์เหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 4.5 ที่ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

29 มิถุนายน 2566

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวจัดอบรมการใช้เครื่องมือตรวจวัดแผ่นดินไหว

20 มิถุนายน 2566

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวติดตั้งอุปกรณ์ GNSS ร่วมกับ KMITL ณ สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่(MAEC) ภายใต้ความร่วมมือด้านแผ่นดินไหว (MOU 3 หน่วยงาน)

27 พฤษภาคม 2566
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21