หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

ร้องเรียน / ร้องทุกข์กิจกรรม กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี ร่วมมือดำเนินการติดตั้งสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวภายใต้ความร่วมมือด้านแผ่นดินไหว MOU 4 หน่วยงานที่ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

27 กรกฎาคม 2566

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวบรรยายความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหวและสึนามิให้กับนิสิตวิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

26 กรกฎาคม 2565

การตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ISO 9001 : 2015

21 กรกฎาคม 2565

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวบรรยายความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหวและสึนามิให้กับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

29 มิถุนายน 2565

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM จากวิทยาลัยการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา

1 กรกฎาคม 2565

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจากกรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา

28 มิถุนายน 2565

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา เข้าเยี่ยมชม ศึกษา ดูงาน ศูนย์ข้อมูลแห่งชาติ1 (NDC1) ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

15 มิถุนายน 2565

กรมทรัพยากรธรณีร่วมหารือและศึกษาดูงานด้านแผ่นดินไหวกับกรมอุตุนิยมวิทยา โดยกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวได้จัดประชุมการจัดการความรู้ (KM) "การเพิ่มสมรรถนะของระบบตรวจวัดแผ่นดินไหวภายใต้ความร่วมมือ MOU 4 หน่วยงาน"

7 มิถุนายน 2565

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมกับ สำนักปรมาณูเพื่อสันติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรม Seiscomp3

27 เมษายน 2565

การประชุมการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) หน่วยงานความร่วมมือด้านแผ่นดินไหว (MOU) 4 หน่วยงาน ด้วยระบบออนไลน์(โปรแกรม Webex)

19 เมษายน 2565
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17