หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2566แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

ร้องเรียน / ร้องทุกข์กิจกรรม กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวจัด โครงการประชุมสัมมนา "การวิเคราะห์เหตุการณ์แผ่นดินไหวและระบบตรวจวัดของกรมอุตุนิยมวิทยา เดือน มกราคม - มิถุนายน 2563"

15 กันยายน 2563

รำลึก 15 ปี เหตุการณ์สึนามิ ณ อนุสรณ์สถานสึนามิ บ้านน้ำเค็ม อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

26 ธันวาคม 2562

กลุ่มคณะผู้สื่อข่าว มาเยี่ยมชมและฟังบรรยายที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

12 กันยายน 2562

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การใช้งาน Web admin เพื่องานแจ้งข่าวแผ่นดินไหวและสึนามิ"

23 สิงหาคม 2562

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการตรวจวัดแผ่นดินไหว"

20 สิงหาคม 2562

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวดำเนินการติดตั้งเครื่องวัดแผ่นดินไหวตาม (Aftershock) จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ขนาด 4.9

24 มีนาคม 2562

เปิดโครงการประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลแผ่นดินไหวในระบบดิจิทัลเพื่อก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0

24 กันยายน 2561

สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ออกพื้นที่จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมความรู้และเตรียมความพร้อมรับมือแผ่นดินไหวและสึนามิให้กับเยาวชนในพื้นที่เสี่ยงภัย

19 มกราคม 2560

สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหวจัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ ในพื้นที่เสี่ยงภัย ระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2559

19 พฤษภาคม 2559

สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหวจัดบรรยายถ่ายทอดความรู้ GPS จากผู้เชี่ยวชาญผู้แทน Leica Geosystems และบรรยาย GNSS โดย ดร.เฉลิมชนม์ สถิระพจน์

19 พฤษภาคม 2559
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15