หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

ร้องเรียน / ร้องทุกข์กิจกรรม กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

ข้าราชการบรรจุใหม่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

22 พฤศจิกายน 2565

ข้าราชการบรรจุใหม่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว รุ่นที่ 4

24 พฤศจิกายน 2565

ข้าราชการบรรจุใหม่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว รุ่นที่ 7

28 พฤศจิกายน 2565

ดูงานแผ่นดินไหว จากคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ม. เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

4 ตุลาคม 2565

กิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management, KM) การปฏิบัติงานเข้าเวร ตรวจ เฝ้าระวัง และวิเคราะห์แผ่นดินไหว

5 สิงหาคม 2565

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี ร่วมมือดำเนินการติดตั้งสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวภายใต้ความร่วมมือด้านแผ่นดินไหว MOU 4 หน่วยงานที่ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

27 กรกฎาคม 2566

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวบรรยายความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหวและสึนามิให้กับนิสิตวิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

26 กรกฎาคม 2565

การตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ISO 9001 : 2015

21 กรกฎาคม 2565

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวบรรยายความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหวและสึนามิให้กับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

29 มิถุนายน 2565

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM จากวิทยาลัยการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา

1 กรกฎาคม 2565
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20