หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567











แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

ร้องเรียน / ร้องทุกข์







กิจกรรม กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

นักศึกษาวิชาภูมิศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ รับฟังบรรยายสรุปการทำงานของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

22 มกราคม 2564

คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย เข้ารับฟังบรรยาย และเยี่ยมชมห้องจำลองการสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว

8 ธันวาคม 2563

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจากโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

4 ธันวาคม 2563

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจากกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือเข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา

3 ธันวาคม 2563

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน

3 พฤศจิกายน 2563

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

21 ตุลาคม 2563

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวจัด โครงการประชุมสัมมนา "การวิเคราะห์เหตุการณ์แผ่นดินไหวและระบบตรวจวัดของกรมอุตุนิยมวิทยา เดือน มกราคม - มิถุนายน 2563"

15 กันยายน 2563

รำลึก 15 ปี เหตุการณ์สึนามิ ณ อนุสรณ์สถานสึนามิ บ้านน้ำเค็ม อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

26 ธันวาคม 2562

กลุ่มคณะผู้สื่อข่าว มาเยี่ยมชมและฟังบรรยายที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

12 กันยายน 2562

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การใช้งาน Web admin เพื่องานแจ้งข่าวแผ่นดินไหวและสึนามิ"

23 สิงหาคม 2562
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20